Association .vn

Nơi hợp tác để giải quyết những vấn đề liên ngành tại Việt Nam

Giới thiệu

Để giải quyết những vấn đề liên ngành thì chúng tôi - các cộng đồng nghề nghiệp của Việt Nam - đã cùng nhau lập ra Association.vn để cùng nhau giải quyết những vấn đề liên ngành. 

Với mỗi lĩnh vực chúng tôi thành lập các cộng đồng con brand.assoc.vn

Chúng tôi chứng nhận bằng cách nào?

Chúng tôi chứng nhận những người Việt Nam ưu tú bằng những tên miền danh hiệu như thế nào?

Chúng tôi sẽ cấp cho những người gốc Việt ưu tú trên toàn thế giới một tên miền danh hiệu dạng YourCVname.domain.vn trong đó domain.vn là một tên miền quốc gia ".vn" của Việt Nam thể hiện chức danh hoặc nghề nghiệp của họ trong danh sách cup.FeelVN.com.

Ví dụ: nếu bạn là một kỹ sư gốc Việt ưu tú sẽ được cấp vĩnh viễn một tên miền YourCVname.engineer.vn dẫn về một trang chứng nhận năng lực của bạn. Khi bạn sử dụng tên miền này để chứng tỏ là một kỹ sư gốc Việt ưu tú tức là bạn đang góp phần xây dựng uy tín cho kỹ sư Việt Nam nói chung bằng chính uy tín của bạn

Chúng tôi chứng nhận những vật phẩm, dịch vụ, và dự án tốt nhất bằng những tên miền giải thưởng như thế nào?

Trước tiên bạn cần thể hiện dự án của mình lên một website độc lập được tạo bởi Publisher.vn. Sau đó bạn hãy đăng ký bình chọn trên voteCV.com cho website đó để nhận được giải thưởng là một website với tên miền giải thưởng trong danh sách cup.FeelVN.com.

Ví dụ: nếu bạn muốn giới thiệu về dịch vụ chữa lành của mình thì hãy đăng ký với Publisher.vn để xuất bản một website với tên miền YourCVname.healing.vn. Nếu website này được mọi người bình chọn tích cực sẽ được giải thưởng chứng nhận trên một website với tên miền 123.VNaward.com. Bạn có thể in tên miền giải thưởng này lên mọi sản phẩm của mình để chứng nhận cho chất lượng của sản phẩm, cũng là góp phần tạo dựng uy tín cho cộng đồng chữa lành Việt Nam Healing.vn

Chúng tôi thể hiện bằng cách nào?

Những cá nhân và tổ chức đã có các website danh hiệu và giải thưởng của chúng tôi sẽ được giới thiệu lên website FeelVN.com và những website dành cho mỗi quốc gia như US.feelVN.com, JP.feelVN.com...